งานนวัตกรรมทางการแพทย์

Faculty of Medicine , Prince of Songkla University

เกี่ยวกับเรา

งานนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิด Innovation Center บริเวณชั้น 3 อาคารวิศวกรรมซ่อมบำรุง เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้บุคลากรได้มีพื้นที่ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยแบ่งพื้นที่การให้บริการออกเป็น 3 โซน ได้แก่

 • 01 ZONE 1 Proud and Inspiration

  จัดแสดงนวัตกรรมของบุคลากร

  สร้างความภาคภูมิใจ

  และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม

  "นวัตกรรมเอื้อมถึง ถ้าลงมือทำ"

 • สร้างโอกาส สร้างบรรยากาศ จิบกาแฟ แลกเปลี่ยน ระดมความคิด

  เพื่อแก้ปัญหางานด้วยวิธีการใหม่ๆ

  "หลุดกรอบเดิม ไม่ยากหากฝึกฝน"

 • จัดสิ่งแวดล้อมที่พร้อมให้ลงมือทำ

  ลองผิดลองถูก

  "สิ่งใหม่นั่นท้าทาย ต้องลองถึงจะรู้"

 

กิจกรรม

ดาวน์โหลด

สามารถโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ผลงานนวัตกรรม

 • All
 • Commercial Product
 • Prototype Product

หุ่นตังกวน

สำหรับฝึกช่วยชีวิต

A-knife

มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผิวหนัง

วัสดุรองรับแรง

กดทับอวัยวะผู้ป่วยขณะผ่าตัดที่ผลิตจากพอลิเมอร์หุ้มยางพารา

หมอนสามเหลี่ยม

สำหรับจัดท่านอนตะแคง

หุ่นฝึกเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากหู

CPR HELPER

ตังกวน ชวนนับ

อุปกรณ์จัดเก็บเข็มขณะผ่าตัด

เครื่องถ่าง P-SURF-2

สำหรับการผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นทารก

PSU Face-down Pillow

หมอนคว่ำหน้า

บุคลากร

งานนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม

ผศ.นพ.พิทยาพล ปีตธวัชชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม

นางสาววันวิสาข์ มณีฉาย

หัวหน้าส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

นายประวิตร แก้วณรงค์

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร

นายพิชญะ สุขบัวแก้ว

วิศวกร

นางสาวศศิธร แซ่อึ่ง

กราฟิกดีไซนเนอร์

ติดต่อเรา

Innovation Center ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมซ่อมบำรุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Location:

Innovation Center ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมซ่อมบำรุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Call:

074-451188